• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

Informacja odnośnie gospodarowania odpadami komunalnymi

  

INFORMACJA

 

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ELBLĄGU informuje, że w ramach wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każde gospodarstwo domowe w Gminie Elbląg ma prawo do przekazania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ulicy Mazurskiej 42 w Elblągu:

- zużytych opon w ilości nie większej niż 4 szt./rok,

- odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości nie większej niż 1,5 Mg/rok.

 

Prosimy o korzystanie z tej możliwości i nie podrzucanie w/w odpadów pod obudowy śmietnikowe.

 

Data utworzenia: