zbk_logo
A
A
A
A
A
A
A

Dokumenty

Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego

Wyciąg z Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2001, Nr 71, poz. 733 ze zmianami)...

 

Regulamin wymiany przez najemców niektórych elementów wyposażenia technicznego w lokalach gminnych za częściowym zwrotem kosztów

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wymiany przez Najemców niektórych elementów wyposażenia technicznego w lokalach gminnych za częściowym zwrotem kosztów...

Treść regulaminu...

 

Druk oświadczenia Nejemcy/Lokatora/Właściciela o ilości osób zamieszkałych w lokalu