• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

PON II

PUNKT OBSŁUGI NAJEMCÓW NR II

ul. Malborska 32, tel.: 55 221 2020, 55 221 2024, 55 221 2025, faks: 55 221 2028, e-mail: pon2@zbk.elblag.pl

Godziny pracy: pon. – pt. 7:00-15:00

 

Informujemy, że do każdego wniosku/oświadczenia należy dołączyć Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garażem PON II

Wniosek o zawarcie umowy najmu komórki lub garażu PON II

Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem

Wniosek o nabycie garażu komunalnego

Formularz zgłoszeniowy na odpracowanie zaległości

 

_________________________________________________________________________________________________

Wykup lokalu

  • Wszystkie druki dotyczące wykupu lokalu od nr 1 do 5 należy wypełnić w dwóch egzemplarzach.
  • Każdy dokument musi zostać podpisany przez obu najemców lub współmałżonków.
  • Do wniosku należy dołączyć kopię umowy najmu lokalu.
  • Jeżeli budynek wpisany jest do rejestru zabytków do wniosku należy dołączyć także druk nr 6.

Druk Nr 1 - Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Druk Nr 2 - Oświadczenie najemcy

Druk Nr 3 - Oświadczenie do wykupu/zamiany

Druk Nr 4 - Oświadczenie o nieposiadaniu innych nieruchomości

Druk Nr 5 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych lokal mieszkalny

Druk Nr 6 - Zobowiązanie zabytek