• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

Zgłaszanie nieprawidłowości

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2022 Dyrektora Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych w Elblągu z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Elbląskim Centrum Usług Wspólnych oraz jednostkach objętych obsługą wspólną zatrudniających co najmniej 50 pracowników zostały stworzone możliwości poufnego zgłaszania nieprawidłowości poprzez:

  • kanał online "sygnanet" pod adresem: www.sygnanet.pl/ecuw,
  • wysyłanie zgłoszeń pocztą tradycyjną do siedziby Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych przy ul. Saperów 14c, 82-300 Elbląg z dopiskiem "do rąk urzędnika ds. zgodności" - formularz zgłaszania nieprawidłowości,
  • ustne zgłoszenie nieprawidłowości poprzez kontakt telefoniczny z urzędnikiem ds. zgodności pod numerem 55 625 68 00 w godzinach 10-12 we wtorki oraz na wniosek zgłaszającego, za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego za pośrednictwem urzędnika ds. zgodności w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.