• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu, reprezentowany przez Dyrektora ZBK.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w czasie i zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie podlega zautomatyzowaniu i profilowaniu.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail:

Inspektor Ochrony Danych:
Artur Gronek
e-mail: iod@ecuw.eu

tel.: 55 625 68 08

Zastępca Inspektora Ochrony Danych:
Maria Drezner
e-mail: maria.drezner@ecuw.eu

tel.: 55 625 68 00