• +48 55 221 20 00
 • sekretariat@zbk.elblag.pl

Postępowania powyżej 130 000 zł

 • Rozbiórka budynków będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-15/TT/2022

  Czytaj więcej
 • Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-14/TT/2022

  Czytaj więcej
 • Wykonanie pomiarów 5-cioletnich instalacji elektrycznej oraz odgromowej w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-11/TT/2022

  Czytaj więcej
 • PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY SANITARNEJ DLA ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2022 - 2023

  ZP-10/TT/2022

  Czytaj więcej
 • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej dla Zarządu Budynków Komunalnych w roku 2022 - 2023.

  ZP-8/TT/2022

  Czytaj więcej
 • Remont wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-21/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Remont wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach i budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-14/DAO/21

  Czytaj więcej
 • Remont pokryć dachowych budynków mieszkalnych będących w administracji Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w obrębie działania Punktu Obsługi Najemców Nr I”

  ZP-10/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Rozbiórka budynku użytkowego na adresie: Elbląg, ul. Lotnicza 1/14, działka 38/32, obręb 23

  ZP-12/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-8/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Remont pokryć dachowych budynków mieszkalnych będących w administracji Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu w obrębie działania Punktu Obsługi Najemców Nr II.

  ZP-7/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Koszenie terenów zielonych w obrębie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-6/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-5/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Rozbiórka budynków będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-3/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-2/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Zimowe utrzymanie chodników i dróg osiedlowych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-1/DAO/2021

  Czytaj więcej
 • Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-20/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Monitoring i ochrona obiektów Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-16/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Zimowe utrzymanie chodników i dróg osiedlowych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu w sezonie zimowym 2020-2021

  ZP-22/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu.

  ZP-21/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży sanitarnej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-19/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-17/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-18/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Zimowe utrzymanie chodników i dróg osiedlowych na terenie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu w sezonie 2020-2021

  ZP-22/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Wymiana pokrycia dachu budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-15/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Remont stropu nad piwnicą budynku mieszkalnego wielorodzinnego na adresie : ul. Zagonowa 14 w Elblągu

  14/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży sanitarnej wykonywane zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-11/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Remont lokali mieszkalnych do ponownego zasiedlenia będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elbląg

  ZP-13/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na adresie : ul. Dolna 13-14-15-16-17 w Elblągu

  ZP-12/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne w branży elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  10/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne w branży sanitarnej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  9/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-8/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne w branży sanitarnej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  7/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne w branży elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  6/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-5/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-3/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Koszenie terenów zielonych w obrębie administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-4/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na adresie : ul. Bema 33 w Elblągu

  ZP-2/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu

  ZP-1/TZ/2020

  Czytaj więcej
 • Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług pn.: Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży sanitarnej wykonywane w zasobach administrowanych przez ZBK.

  ZP-11/TZ/2019

  Czytaj więcej
 • Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług pn.: Roboty konserwacyjne ogólnobudowlane wykonywane w zasobach administrowanych przez ZBK

  ZP-9/TZ/2019

  Czytaj więcej
 • Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług - Roboty konserwacyjne w zakresie instalacji budynkowych w branży elektrycznej wykonywane w zasobach administrowanych przez ZBK

  ZP-10/TZ/2019

  Czytaj więcej